Voordrachten door Gedeputeerde Staten

15 december 2017

Gedeputeerde Staten van Limburg bereiden een drietal voordrachten voor voor benoemingen in bestuurs- en adviesfuncties bij verbonden partijen en strategische samenwerkingsverbanden.
Het betreft twee vacatures bij de Raad van Commissarissen (RvC) van de recent opgerichte Brightlands Agrifood Venture BV, een vacature bij de Kredietcommissie van de Limburg Business Development Fonds BV (LBDF BV).

Voor nadere informatie over de vacatures klikt u op het betreffende document hieronder.

Vacature RvC Brightlands Agrifood Ventures BV (pdf, 25 KB) (pdf, 75 kB)
Vacature Kredietcommissie van de Limburg Business Development Fonds BV (LBDF BV) (pdf, 23 KB) (pdf, 66 kB)

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot en met 28 december 2017.