Verdrag van Maastricht geselecteerd voor Europees Erfgoedlabel

5 december 2017

Het Verdrag van Maastricht is door een onafhankelijke jury geselecteerd voor de titel Europees Erfgoedlabel. Het is nu zeker dat het label wordt toegekend aan deze Nederlandse locatie. Begin volgend jaar wordt de voordracht nog officieel bekrachtigd door de Europese Commissie.

Het Verdrag van Maastricht is door een onafhankelijke jury geselecteerd voor de titel Europees Erfgoedlabel. Het is nu zeker dat het label wordt toegekend aan deze Nederlandse locatie. Begin volgend jaar wordt de voordracht nog officieel bekrachtigd door de Europese Commissie.

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur): “Het is mooi dat het Verdrag van Maastricht erkend is als Europees erfgoed. Het is een plek die symbool staat voor het belang van de Europese eenwording. Het is belangrijk dat de huidige en toekomstige generaties leren over de geschiedenis en de toekomst van Europa. Door het project ‘Europe Calling’ betrekt de provincie Limburg op prachtige wijze jongeren uit heel Europa hierbij. Zo wordt het Verdrag van Maastricht – 25 jaar na dato – levend gehouden.’

Gouverneur Theo Bovens: “De toekenning van het Europees Erfgoed Label 2018 aan het Verdrag van Maastricht is een zeer bijzondere eer en een fantastische afronding van alle activiteiten rondom het 25-jarig bestaan ervan; ‘Europe Calling’. Dank gaat uit naar de Nederlandse Regering die onze aanvraag heeft ondersteund en die het Verdrag van Maastricht als Nederlandse inzending heeft voorgedragen aan de selectiecommissie van de Europese Commissie. Het Verdrag van Maastricht is onlosmakelijk verbonden aan de geschiedenis én de toekomst van Europa. De toekenning van het Europees Erfgoed Label is voor ons een extra motivatie om samen met de gemeente Maastricht, de Universiteit Maastricht en andere partners het belang van het Verdrag van Maastricht voor Europa verder uit te dragen.

Het Verdrag

In 1992 werd het Verdrag van Maastricht ondertekend in het Maastrichtse Gouvernement. Met de ondertekening van het Verdrag werd de  Europese munt geïntroduceerd en kreeg het Europees Parlement wetgevende macht.

Sleutelrol

Het Europees Erfgoedlabel is een initiatief van de Europese Unie en wijst locaties aan die een sleutelrol hebben gespeeld in Europa en de totstandkoming van de Europese Unie. Locaties die het label krijgen staan symbool voor de Europese idealen, waarden, geschiedenis en integratie. De gekozen locaties moeten zich vooral inspannen voor educatieve activiteiten gericht op jongeren.

Officiële toekenning

Naast het Verdrag van Maastricht krijgen volgend jaar acht andere erfgoedlocaties ook het Europees erfgoedlabel. Dit jaar hebben de negentien deelnemende lidstaten vijfentwintig erfgoedlocaties voorgeselecteerd. Vervolgens heeft een onafhankelijk panel dat door de Europese Commissie is ingesteld de negen locaties gekozen die vandaag worden voorgedragen. De Europese Commissie bekrachtigt in februari 2018 de keuze voor deze locaties formeel. In maart 2018 vindt in Bulgarije een ceremonie plaats voor de officiële toekenning van het label. In totaal hebben nu 38 locaties het Europees Erfgoedlabel. Eerder hebben in Nederland het Vredespaleis en Kamp Westerbork het Europees Erfgoedlabel gekregen.

Voor meer informatie:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en

en voor het juryrapport:

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/european-heritage-label-2017-panel-report_en

foto boek