Uitgangspunten Meer Maas Meer Venlo onderdeel van overleg met minister

12 december 2017

Langs de hele Limburgse Maas wordt momenteel hard gewerkt aan hoogwaterveiligheid. Op veel plekken wordt onderzocht hoe de hoogwaterbescherming verder verbeterd kan worden. Eén van die plekken is de Maas ten noorden van Venlo. Bijzonder aan deze plek is dat niet alleen wordt onderzocht hoe het gebied beter beschermd kan worden tegen water, maar ook hoe het gebied zich ruimtelijk zou kunnen en moeten ontwikkelen en belangrijker nog; hoe deze twee ontwikkelingen elkaar kunnen versterken.

Op 6 december is er bestuurlijk overleg geweest tussen de regio (provincie, gemeenten, en waterschap ) en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. In het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) is ook gesproken over Meer Maas Meer Venlo.

Gedeputeerde Prevoo blikt tevreden terug op het overleg met de minister: “De minister laat duidelijk zien rekening te houden met de bijzondere situatie van de Limburgse Maasvallei. Er is hier nog geen lange historie met dijken; en dus is het des te belangrijker dat we nu met elkaar nadenken over hoe we droge voeten én een fijne plek om te wonen en werken kunnen combineren, voor nu en voor toekomstige generaties”.

Gesprek minister

Deze integrale en vernieuwende aanpak is een belangrijke reden waarom het project door de regio is besproken met de minister In dit overleg zijn nieuwe voorstellen voor Meer Maas Meer Venlo besproken en onderschreven door de minister. Het studiegebied wordt groter. Hierdoor kunnen er meer kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen in kaart gebracht worden, die vervolgens tot méér draagvlak kunnen leiden. Hoe dat er precies uitgaat zien wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Daarmee kan gestart worden met de inhoudelijke verkenning naar de kansen voor het koppelen van hoogwaterbescherming en ruimtelijke ontwikkelingen.

Dijkgraaf Van der Broeck toont zich verheugd dat het project Meer Maas Meer Venlo nu daadwerkelijk van start gaat en een voorbeeld is van een combinatie van hoogwaterveiligheid en economische ontwikkeling.

Wethouder Teeuwen vult aan: ‘er kunnen nu belangrijke stappen worden gemaakt. Ik hoop dat we de bewoners van het gebied snel mee kunnen nemen in de uitwerking van meerdere alternatieven. Met de steun van de minister kunnen we kijken hoe we de kansen van het gebied het beste kunnen pakken’.

Algemeen

Meer Maas Meer Venlo is een verkenning naar de kansen voor hoogwaterbescherming en ruimtelijke ontwikkeling voor de Maas ten noorden van Venlo tot aan Lomm. De projectpartners (waterschap, rijkswaterstaat, provincie, gemeentes en ministerie) werken de komende twee jaar gezamenlijk aan de verkenning. Deze verkenning maakt inzichtelijk op welke manieren de hoogwaterbescherming en ruimtelijke ontwikkeling van het gebied kunnen worden ingevuld. Zodat de projectpartners uiteindelijk voor het beste alternatief ter uitvoering kunnen kiezen.