RichtingZuid nodigt uit!

5 december 2017

RichtingZuid, traineeprogramma voor talentvol Limburg, is een sterk netwerk van samenwerkende overheden. Gezamenlijk zetten deze overheden zich in om talent te boeien voor en te binden aan de Limburgse publieke sector. Het programma geeft hoogopgeleide starters een kans om gedurende twee jaar verschillende (semi)overheden te leren kennen. Trainees volgen een intensief leer- en ontwikkeltraject om hun persoonlijke en professionele effectiviteit te vergroten.

Als trekker van RichtingZuid kiest de Provincie Limburg ervoor om vanaf 2018 een jaarlijkse instroom van trainees mogelijk te maken. Zelf doet zij jaarlijks met tien trainees mee in het programma. Tevens wil de Provincie  de ingezette lijn van regionale verbreding de komende jaren continueren en bestendigen. Hiervoor nodigt zij andere (semi)overheden van harte uit om partner te worden.

De afgelopen vijf jaar zijn meerdere lichtingen trainees succesvol klaargestoomd voor een aansluitende baan. Hiermee heeft RichtingZuid overtuigend de eerste stappen in haar missie, om een kweekvijver van talent te creëren voor de overheid van de toekomst, verwezenlijkt.

Op dit moment nemen 40 trainees deel aan het programma in twee parallelle lichtingen. Het RichtingZuid netwerk bestaat uit 11 samenwerkende overheden in heel Limburg. De deelnemende organisaties zijn: de gemeenten Venlo, Weert, Leudal, Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen, Landgraaf, Kerkrade, Schinnen, Brunssum en Provincie Limburg.

Het bieden van een perspectief voor de trainees is belangrijk. De deelnemende organisaties in RichtingZuid willen graag de talenten waarin ze hebben geïnvesteerd na het traineeship voor de organisaties behouden. Dit betekent dat voortaan alle partners nadrukkelijker betrokken worden bij het gevraagde traineeprofiel en de selectie. Tevens zal er vanaf nu specifiek aandacht besteed worden aan het tijdig vrijmaken van ruimte om deze talenten ook werkelijk een aantrekkelijk aanbod te kunnen doen.  Dat er een match moet zijn tussen de kwaliteiten van de trainee en de vraag van de organisatie, is hierbij logischerwijs het uitgangspunt. Zo ontstaat er een vorm van baangarantie voor de trainees en wordt de kans op het duurzaam behouden van talent voor Limburg vergroot.

Samen gaan wij RichtingZuid!

Meer informatie? 
Kijk op www.richtingzuid.nl of stuur een mailtje aan info@richtingzuid.nl.

logo richtingzuid