Nieuwjaarsontvangst Provinciaal Bestuur

22 december 2017

Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg nodigt u uit voor de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 2 januari 2018 van 16.30 tot 19.00 uur. De receptie vindt plaats in de Feestzaal van het Gouvernement, Limburglaan 10 te Maastricht.

U bent van harte welkom.

De kantoren van de Provincie Limburg zijn gesloten van zaterdag 23 december 2017 tot dinsdag 2 januari 2018.

Wij wensen u fijne feestdagen.

kerstbal