Limburgs economisch succes leidt tot krapte arbeidsmarkt

14 december 2017

De aanhoudende economische groei in Limburg zorgt voor krapte op de arbeidsmarkt, vooral in de zakelijke dienstverlening, de bouw en de zorg. Het groeiende aantal moeilijk vervulbare vacatures kan zelfs tot stagnatie van de economische groei leiden. Deze analyse staat in het eerste kwartaalbericht ‘Arbeidsmarkt Provincie Limburg’ die GS vandaag aan Provinciale Staten stuurde. Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn: “Deze cijfers onderstrepen de noodzaak voor het provinciale Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘zo WERKT Limburg!’ dat als doel heeft meer Limburgers aan het werk te krijgen en meer vacatures in Limburg te vervullen.”

Minder werkeloosheid, meer vacatures

De Limburgse economie groeit volop, waardoor de werkgelegenheid in Limburg in 2017 met 1.1% is toegenomen. Het aantal vacatures is dit jaar met 27% gestegen ten opzichte van 2015. Met een krimpende potentiële beroepsbevolking zorgt dit voor een verwachte groei van het aantal arbeidsplaatsen met 10.500 tot 2021, en een afname van de werkeloosheid tot 3,1% in 2021. Dit biedt kansen voor mensen zonder werk, maar maakt het voor werkgevers moeilijker om hun vacatures te vervullen. De meeste vacatures ontstaan voor verkoopmedewerkers detailhandel, schoonmakers, kelners en barpersoneel, vrachtwagenchauffeurs, transportplanners en logistiek medewerkers, verzorgenden en bouwarbeiders ruwbouw.

Integrale aanpak voor complexe opgave

Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk & Welzijn: “Dit rapport toont eens te meer de noodzaak voor het Aanvalsplan Arbeidsmarkt ‘Zo WERKT Limburg!’. Nu de Limburgse economie zo floreert is het de uitdaging om ervoor te zorgen dat er op korte, maar zeker ook op de lange termijn, voldoende gekwalificeerd personeel is om die groei voort te kunnen zetten. Dit is een belangrijke en complexe opgave, waar we iedereen bij nodig hebben! We kiezen voor een integrale aanpak met duurzaam werkgeverschap, scholing en vitaliteit van werknemers en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.

Kwartaal rapportage ‘Arbeidsmarkt Provincie Limburg’

Dit driemaandelijkse overzicht geeft inzicht in de dynamiek van de Arbeidsmarkt in Limburg en laat de stand en het verloop van de arbeidsmarktsituatie in Limburg zien. De cijfers zijn afkomstig van www.arbeidsmarktdashboard.nl, de website die met financiële ondersteuning van de Provincies Limburg, Noord-Brabant en de triple helix regio’s binnen Brainport Network recente, gevalideerde en consistente arbeidsmarktinformatie inzichtelijk en 24/7 online toegankelijk maakt.