Koninklijke onderscheiding voor dr. Hans Kragten, scheidend cardioloog bij Zuyderland Medisch Centrum

22 december 2017

Gouverneur drs. Theo Bovens overhandigde donderdag 21 december 2017 de versierselen die horen bij een Koninklijke Onderscheiding aan de heer dr. Hans Kragten, cardioloog in het Zuyderland Medisch Centrum. De heer Kragten is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn persoonlijke bijzondere verdiensten in de uitoefening van zijn hoofdfunctie als cardioloog in combinatie met diverse maatschappelijke nevenfuncties.

De heer Hans Kragten is sinds 1985 als cardioloog werkzaam bij het Zuyderland Medisch Centrum en zijn rechtsvoorgangers. Hij was vicevoorzitter en secretaris van de medische staf en lid van de inter-fusieraad ten tijde van de fusie met de ziekenhuizen Brunssum en Kerkrade.

In 1990 was hij initiator van de afdeling research and development cardiology. Binnen deze afdeling wordt in samenwerking met research verpleegkundigen, research assistenten en cardiologen zogenaamd ‘Randomised Controlled Trials’ verricht, alsmede eigen onderzoek dat zich richt op de deelgebieden van de cardiologie (hartfalen, acute cardiologie, interventies, ritmestoornissen en cardiovasculair risicomanagement).

Hij was initiator en oprichter van het project ‘Het Pectus Team, een nog onbekend ziektebeeld’, actief als opleider cardiologie (2009-2013), voorzitter van de vakgroep cardiologie (2008-2010) en vicevoorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Zuyderland.

Tevens was hij vicevoorzitter, penningmeester en bestuurslid van de Werkgroep Cardiologische Centra Nederland, bestuurslid en medisch adviseur van Stichting Hartrevalidatie Zuid-Oostelijk Limburg en lid van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

In de afgelopen decennia zette de heer Kragten zich in het bijzonder in voor de kwaliteitsbevordering van en de samenwerking met de eerste- en tweede lijns gezondheidszorg. Hij verzorgde nascholingscursussen voor huisartsen, was betrokken bij voorlichtingsbijeenkomsten en initiator van sportprogramma’s voor patiënten.

De heer Kragten was vele jaren bestuurslid en voorzitter van Stichting Kamermuziek Limburg, voorheen Stichting Charles Hennen Concours geheten. Momenteel is hij als vrijwilliger betrokken bij financiële acties voor Stichting Kamermuziek Limburg.