De heer drs. G.B.M. Leers per 1 januari 2018 waarnemend burgemeester van de gemeente Brunssum

4 december 2017

De gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft de heer drs. G.B.M. Leers met ingang van 1 januari 2018 aangesteld tot waarnemend burgemeester van de gemeente Brunssum. De heer Leers was van 2010 tot 2012 minister van Immigratie, Integratie en Asiel. Daarvoor was hij van 2002 tot 2010 burgemeester van de gemeente Maastricht.

De gouverneur heeft zijn besluit tot aanstelling van de heer Leers als waarnemend burgemeester van de gemeente Brunssum genomen na het horen van de fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Brunssum op 4 december 2017 over de politiek-bestuurlijke situatie in de gemeente Brunssum, het dientengevolge ontslag van burgemeester Winants per 1 januari 2018 en de daarmee gepaard gaande waarneming van het burgemeestersambt van Brunssum.
De huidige burgemeester van Brunssum, de heer L.M.C. Winants, heeft de gouverneur te kennen gegeven dat hij Zijne Majesteit de Koning verzocht heeft hem met ingang van 1 januari 2018 ontslag te willen verlenen. “De directe aanleiding voor mijn verzoek om terug te treden als burgemeester is gelegen in de aanhoudende bestuurlijke crises in Brunssum. Deze crises hebben onlangs een extreme wending genomen. Hierdoor is er een bestuurlijke situatie ontstaan waarvoor ik geen verantwoordelijkheid meer kan en wil dragen: immers, als burgemeester kan ik niet meer garant staan voor een integer bestuur in Brunssum. Om die reden heb ik, in overleg met Commissaris van de Koning Theo Bovens van de Provincie Limburg, besloten om per 1 januari 2018 mijn functie neer te leggen.”, aldus de heer Winants in zijn verklaring.

De waarneming van het burgemeestersambt van Brunssum door de heer Leers zal voortduren tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester.
De heer Leers is een zeer ervaren bestuurder. Hij was van 2010 tot 2012 minister van Immigratie, Integratie en Asiel. Van 2002 tot 2010 was de heer Leers burgemeester van de gemeente Maastricht. Daarvoor was hij van 1990 tot 2002 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Momenteel is hij actief als zelfstandig ondernemer op het gebied van  advieswerkzaamheden, interim-management en coaching. De heer Leers is 66 jaar.