Drugsafvaldumping: 8 ton voor gedupeerden in Limburg, Brabant en Gelderland

20 december 2017

Over 2016 is dit jaar bijna 800.000 euro subsidie aangevraagd door gedupeerde gemeenten, grootgrondbezitters en particulieren om gedumpt drugsafval veilig te verwijderen. In Limburg is bijna € 350.000 aangevraagd. In Brabant is € 385.000 aangevraagd en in Gelderland bijna € 50.000. In totaal is er over het jaar 2016 twee keer zoveel aangevraagd als over 2015. Dit blijkt uit een rapportage die de provincie Limburg samen met de provincies Noord-Brabant en Gelderland vandaag heeft gepubliceerd.

Drugscriminelen storten afval dat vrijkomt door de productie van synthetische drugs in de natuur of op afgelegen plekken in dorpen en steden. Het gaat om zeer gevaarlijke stoffen die de gezondheid schaden en het leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Het Rijk stelt 1 miljoen euro beschikbaar als tegemoetkoming in de opruimkosten; het geld wordt verdeeld over de provincies op basis van het aantal bij de politie gemelde dumpingen.

50% vergoeding

Omdat grondeigenaren verantwoordelijk zijn voor de bodemkwaliteit zorgen dumpingen van drugsafval voor onvoorziene en vaak hoge kosten. Om grondeigenaren hierin tegemoet te komen, hebben de provincies een speciaal convenant afgesloten met het Rijk. Daarin is afgesproken dat de helft van de opruimkosten wordt vergoed.

Uit de rapportage blijkt dat over 2016 125 aanvragen zijn ingediend. Dit is een stijging van 19% ten opzichte van 2015. Vooral gemeenten en waterschappen doen een beroep op de subsidieregeling. Gemeenten, waterschappen en grote terreinbeheerders geven aan dat zij regelmatig ook het gedumpt drugsafval op aangrenzende particuliere terreinen op zich nemen. Het aandeel particuliere aanvragen is (hierdoor) klein.

Structurele oplossing

Het convenant “Uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsafvaldumpingen” heeft een looptijd van 3 jaar. In 2018 kan voor het laatst gebruik gemaakt worden van deze regeling. De provincies zijn momenteel met het Rijk in gesprek om voor de periode daarna tot een structurele oplossing te komen. Gedeputeerde Hans Teunissen van Limburg: “Het zou goed zijn als de hoge kosten voor het opruimen van drugsafvaldumpingen in zijn geheel worden betaald met afgepakt crimineel vermogen. Zodat de vervuiler betaalt en niet de burger."