Limburg ontwikkelt DNA-test voor uienboeren

19 december 2017

Niet alleen de politie werkt met DNA-testen, ook de Limburgse boer. In Limburg wordt namelijk een DNA-test ontwikkeld voor akkerbouwers, die zelf op het veld de bewaarkwaliteit van uien willen testen. De DNA-test is slechts een greep uit elf innovatieve projecten in de Limburgs agrosector waarvoor de Provincie samen met Brussel extra geld op tafel legt.

Landbouwgedeputeerde Hubert Mackus is tevreden over het niveau van de ingediende projecten. “We zetten in Limburg in op innovatie en duurzaamheid. Ik zie echt heel mooie ideeën uitgewerkt.” Limburg heeft hiervoor een totaal € 4,5 miljoen Europees en provinciaal geld op de plank liggen.

De Projecten:

Omschakelen naar biologisch

Steeds meer Limburgse boeren en tuinders gaan biologisch telen. De omschakeling vereist kennis en begeleiding. Daarom komt er een kenniscentrum voor opleidingen en demonstraties. Ook is er aandacht voor het opschalen van bestaande biologische bedrijven.

Paddenstoelen

Noord-Limburg is sterk in de teelt van paddenstoelen. Tientallen telers trekken samen op met kennisinstellingen en toeleveranciers onder de naam Mushroom Valley. Doel van het project is om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken op het gebied van techniek en energiezuinig telen door kennisuitwisseling.

Veehouderij delen kennis

Kennisdeling is ook het credo in de intensieve veehouderij, die in Limburg sterk vertegenwoordigd is. Doel is om drie nieuwe studiegroepen rond het rund, kip en varken te vormen, die kennis op het gebied van diervriendelijk en milieuvriendelijk bundelt en deelt.

Mais

Mais is een belangrijk gewas op de Limburgse akkers. Doel van het project is de teelt op de zandgronden te verduurzamen. Dat wil zeggen; door gerichte bemesting en optimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de opbrengst en de bodem te verbeteren.

Vruchtbaarheid

Dit behelst een project om de vruchtbaarheid, structuur en weerbaarheid van de bodem te verbeteren. Onder meer door er meer organische stoffen in te stoppen. Eveneens via trainingen, demonstraties en testen.

Biomassa

Meer dan duizend Limburgse grondgebruikers met kleine landschapselementen verwerken nu ongecoördineerd het snoeisel van bomen, struiken en ander groen. Dat wordt vaak gezien als afval. Doel is om deze zogeheten biomassa te verwerken en te benutten. Dit draagt bij aan een beter beheer van het landschap, de bio-economie, het milieu en de kosten. Ook de vraag- en aanbod kant, logistieke stromen, hoeveelheden en afspraken worden in kaart gebracht.

Drogen op het erf

Boeren kunnen geld verdienen door bepaalde landbouwproducten op het erf te drogen en daarmee geschikt te maken als grondstof voor humane of dierlijke voeding of voor medicijnen. Dat scheelt transportkosten en biedt de landbouwer extra inkomen.

Soortenrijk grasland

Doel is grasland van veehouders te verrijken met kruiden en vlinderbloemige planten. Dat is beter voor de grond, de gezondheid van het vee en vermindert het gebruik van kunstmest en uitspoelen van mest.

Prei de grond uit

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor prei. Maar stikstof spoelt ook uit naar het grond- en oppervlaktewater. Doel van dit project is dan ook om emissieloos prei te telen, dus zonder uitspoeling van stikstof naar bodem, lucht en water.

Eetbare tuinrozen

Met LED-verlichting kan de groei van rozen worden gestuurd. Ook de eetbare rozen, een opkomende markt in Europa. Deze rozen worden verwerkt in onder meer salades en sauzen. Maar de afnemers willen graag jaarrond leveringszekerheid. Met LED-verlichting kunnen niet alleen de juiste rozensoorten maar ook op het juiste tijdstip geleverd worden.

DNA-test voor uien

De teelt van uien in Limburg is sterk in opkomst, vooral op de lössgronden van Zuid-Limburg. Het areaal en het aantal telers wordt steeds groter. Maar uien worden vaak langere tijd bewaard. Dan worden sommige uien rot. Met een DNA-test kan de boer zelf snel aan de weet komen welke uien hij beter niet of wel kan bewaren.