Woonmonitor: bovengemiddelde bouwproductie en meer bouwplannen

13 december 2022

De Limburgse Woonmonitor van 2022 is gereed. Op basis van deze rapportage kan worden gesteld dat de lijn van de Limburgse Agenda Wonen 2020-2023 ‘Versnellen, versterken en doorzetten’ kan en moet worden voortgezet. Het blijft belangrijk om voorrang te geven aan plannen voor woningen die dringend nodig zijn: voor senioren, starters, internationale werknemers en spoedzoekers, in de sociale en middeldure huur. Ook blijft het belangrijk om de bestaande woningen toekomstbestendig te maken.

Deze jaarlijkse rapportage staat vol met waardevolle gegevens over de Limburgse woningmarkt. De woningvoorraad moet goed aansluiten op de huidige en toekomstige woonbehoeften. Het uitgangspunt is: de juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar. De Woonmonitor is opgesteld door de Provincie Limburg met inbreng van de Limburgse gemeenten.

Hoofdpunten

De woningvoorraad in Limburg is in 2021 netto toegenomen met ruim 2.500 woningen (+0,5%). Het gemiddelde over de laatste vijf jaar is ruim 2.350 woningen per jaar. In 2021 was de bouwproductie bovengemiddeld, maar wel lager dan in 2020. Toen steeg de woningvoorraad in Limburg met ruim 3.400 woningen.

In 2021 zijn er veel nieuwe woningbouwplannen ontwikkeld. Deze nieuwe plannen hebben als doel om bijna 11.350 woningen te bouwen. In totaal liggen er plannen voor het bouwen van bijna 34.750 woningen. Dat is 6,6% van de totale Limburgse woningvoorraad.

U kunt alle gegevens uit de Limburgse Woonmonitor 2022 vinden op de pagina Woononderzoek.

Woningtekort terugdringen

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Ruimte, Water en Landbouw):
“Met de Nationale Woon- en Bouwagenda wil de Rijksoverheid het woningtekort in heel Nederland terugdringen. De nationale opgave betreft de bouw van 900.000 woningen tot en met 2030. De Limburgse overheden, corporaties en marktpartijen zetten samen de schouders onder de realisatie van 26.550 woningen de komende jaren. Dit getal is mede gebaseerd op de resultaten van de Woonmonitor en sluit aan op de Limburgse bouwopgave. Daar bovenop wordt ruimte geboden voor regionale ambities. Limburg wil ook haar nek uitsteken én wil de bouwopgave overnemen van die provincies die hun opgave niet kunnen realiseren. Limburg is bereid om met het Rijk ook afspraken te maken over de realisatie van 20.000 extra woningen.”

Dataportaal Wonen

Behalve via de jaarlijkse Woonmonitor wordt de woningmarkt ook bijgehouden via het Dataportaal Wonen.