Villa PiP krijgt subsidie Stimuleringsregeling Wonen

13 december 2022

Onlangs is subsidie verleend aan het initiatief Villa PiP, een kleinschalig zorgconcept voor kinderen die persoonlijke begeleiding nodig hebben. Provincie Limburg heeft via de Stimuleringsregeling Wonen een bijdrage verleend.

Stichting Villa PiP is een kleinschalig ouderinitiatief dat acht jaar geleden is opgericht door Carlijn Everett, moeder van Jake, en Tanja Somers, teamleidster. Het doel? De zorg te kunnen blijven waarborgen voor kinderen als de ouders dit zelf niet meer kunnen. Destijds begonnen met alleen dagactiviteiten en logeren, gaat het nu om een combinatie van wonen en dagactiviteiten op één locatie. De (ondertussen) jongvolwassenen zijn ernstig verstandelijk beperkt in combinatie met autisme. Vanwege de complexe zorgvraag hebben zij persoonlijke begeleiding in een kleinschalige setting nodig.

De ervaring van de afgelopen jaren heeft de effectiviteit van deze aanpak bewezen. Villa PiP is partner in het Programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS.

Huisvesting

Vastgoedontwikkelaar en belegger Jupieter B.V. heeft een pand in Schin op Geul aangekocht. Nog dit jaar kan worden gestart met de verbouwing, zodat Villa PiP hier vanaf voorjaar 2023 passende huisvesting en voorzieningen voor dagactiviteiten kan bieden. Ook komt er een verblijfsaccommodatie voor de begeleiders, zodat 24-uurszorg mogelijk is. Verder wordt het pand bovenwettelijk verduurzaamd. Hiermee voldoet het initiatief aan meerdere criteria van de Nadere Subsidieregeling Stimulering Wonen. Ook werd aan de overige (basis)voorwaarden voldaan, zoals het hebben van een onrendabele top, veroorzaakt door het voldoen aan die criteria. Daardoor kon de subsidie worden verleend.

Meer informatie

Provincie Limburg stimuleert projecten die tegemoetkomen aan de vraag naar voldoende woningaanbod in (vooral) het sociale huur- en middeldure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de plankwaliteit en de behoefte van de verschillende doelgroepen. Wilt u meer weten over de Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen, kijk dan op de pagina Huurwoningen.

Meer informatie over Villa PiP is te vinden op stichtingvillapip.nl.