Limburgse Woonkeuken: Samen aan de slag

27 november 2023

De woningmarkt in beweging houden, dat doen we samen. Op 8 november jl. opende demissionair minister Hugo de Jonge de eerste Limburgse Woonkeuken. Een netwerkevent waar 150 woonpartners bij elkaar kwamen om de Limburgse woonopgave te bespreken.

Rijk, Provincie, gemeenten, corporaties en marktpartijen waren, in aanloop naar de op 29 november gehouden Woondealtafel, allemaal aanwezig. Zij spraken over actuele zaken rondom woningbouw in onze provincie en hoe we ook de komende jaren voldoende woningen blijven bouwen. Gedeputeerde Michael Theuns ging met Hugo de Jonge in gesprek over onder andere de Woondeal Limburg, de ambitie om te bouwen en de Limburgse bevolking die, zoals uit de Woonmonitor 2023 bleek, in 2022 gegroeid te zijn. Olaf Cornielje (Binnenlandse Zaken) was aanwezig en gaf de stand van zaken aan over de woondeals in heel Nederland. Arjan Schakenbos presenteerde het rapport ‘Aan tafel in Limburg (pdf, 127 kB)’.

Proeverijtjes

Vervolgens konden de aanwezigen deelnemen aan één van de zes workshops (proeverijtjes). De thema’s van deze proeverijtjes waren gebaseerd op de huidige knelpunten en oplossingsrichtingen voor de woonopgave:

  • Proefversnellingstafel en vervolg
  • Stikstof en wonen
  • Capaciteit
  • De markt (‘woningbouwambitie halen we niet (alleen) door beleid’)
  • Flexwonen
  • Corporaties en versnellen

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de woonpartners de Limburgse opgave en ambitie onderschrijven. Maar ook bleek dat intensivering van de samenwerking tussen Rijk, Provincie, gemeenten, corporaties en marktpartijen een voorwaarde is. De grote belangstelling voor deze netwerkbijeenkomst laat in ieder geval zien dat we gezamenlijk op de goede weg zijn, dat er werk genoeg te doen is en dat het goed is om elkaar ook in de toekomst te (blijven) opzoeken, informeren en enthousiasmeren.