Gemeenten en Provincie investeren in sociale woningbouw

9 maart 2023

Provincie Limburg heeft samenwerkingsovereenkomsten getekend met de gemeenten Weert, Heerlen, Peel en Maas, Maastricht en Horst aan de Maas. De Provincie gaat bijdragen aan woningbouwplannen in deze gemeenten.

De samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend in het kader van Kwaliteit Limburgse Centra (KLC).

Weert

In Weert worden 154 sociale huurwoningen versneld gebouwd. Voor deze gemeente is dit de tweede samenwerkingsagenda. Wethouder Wendy van Eijk (Weert) en gedeputeerde Lia Roefs ondertekenden in januari 2023 de plannen voor drie woningbouwprojecten:

  • Het bouwen van 51 sociale huurwoningen in Laarveld fase 4. Dit worden nieuwbouw eengezinswoningen en nieuwbouw levensloopbestendige woningen.
  • Het bouwen van 36 sociale huurappartementen in het project J.W. Frisolaan. Dit is een onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel. Beide wijken zijn toe aan vernieuwing. De sociale huurappartementen worden de eerste zichtbare nieuwbouwwoningen die te maken hebben met deze vernieuwing.
  • Het bouwen van 67 sociale huurappartementen op de plek Zevensprong in Moesel. Bij deze appartementen wordt wonen met zorg mogelijk. Ook dit project is onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel. Door eerst nieuwe woningen te bouwen, ontstaat er ruimte voor de bewoners van de flats die als eerste gesloopt worden om te verhuizen.

“De gemeente Weert heeft de afgelopen jaren al veel gebouwd”, vertelt wethouder Wendy van Eijk (Wonen). “Toch zijn de komende tien jaar veel extra huizen nodig, waaronder sociale huurwoningen. Het is belangrijk dat er voor iedereen in Weert passende woningen zijn. Voor een deel kunnen we dat oplossen door gebouwen die leegstaan te verbouwen tot woningen. Denk aan leegstaande kantoorgebouwen. Maar er is extra nieuwbouw nodig om de aantallen huizen te halen die nodig zijn. Met de projecten uit deze samenwerkingsagenda zetten we weer een stap in de goede richting.”

Gedeputeerde Lia Roefs (Wonen, Water, Ruimte en Landbouw): “Met deze tweede samenwerkingsagenda KLC laat de gemeente Weert zien dat zij snel nieuwe woningen wil bouwen. En dan vooral huizen in het goedkopere deel van de woningmarkt. Ik ben blij dat wij met deze financiële bijdrage sociale huurwoningen in Laarveld mede mogelijk maken. En dat we ook de eerste stap van de grote aanpak van de wijken Keent en Moesel mee financieren.”

Bedragen

Voor het uitvoeren van deze plannen is in totaal ruim € 39,6 miljoen nodig.

  • Het grootste deel hiervan, € 37,5 miljoen, wordt door corporaties betaald.
  • De gemeente investeert ongeveer € 1,87 miljoen.
  • De Provincie draagt maximaal € 230.000 bij aan deze projecten.

Heerlen

Op 16 februari ondertekenden wethouder Marco Peters (Heerlen) en gedeputeerde Lia Roefs de Samenwerkingsagenda ‘Kader Kwaliteit Limburgse Centra Heerlen’. De Provincie wil € 1 miljoen bijdragen. Dat geld wordt gebruikt om van de Hoensbroekse wijk Slakhorst een nieuwbouwwijk te maken in de stijl van architect Jan Stuyt.

Wethouder Marco Peters (Ruimtelijke Ordening): “Helaas kunnen we dit stukje geschiedenis uit onze mijnperiode niet bewaren. Maar op deze manier krijgen we een parel van een nieuwbouwwijk terug die voelt als een wijk van Stuyt. En die ook nog bijdraagt aan goede sociale huisvesting, klimaatadaptie en het aanpakken van energiearmoede.”

Jan Stuyt-stijl

De wijk Slakhorst is ruim honderd jaar geleden gebouwd door architect Jan Stuyt, als een van de eerste mijnkoloniën. De woningen zijn in slechte staat, hebben een laag energielabel en op veel plekken is er vocht dat omhoog trekt. Uit verschillende onderzoeken is duidelijk geworden dat renovatie zeer duur is. En met sociale huur is dat niet te betalen. Daarom worden de 169 kleine, grondgebonden woningen gesloopt.

Woningcorporatie Woonpunt gaat op deze plek 147 nieuwe woningen bouwen, voor ouderen en voor kleine en grote gezinnen. De meeste daarvan zijn bedoeld voor de sociale huur. Alle woningen krijgen een duidelijke Jan Stuyt-stijl. De gemeente gaat de openbare ruimte verbeteren, ook in die stijl. Met veel groen zoals voortuinen en borders, en met plekken voor ontmoeting op verschillende pleintjes. Woonpunt en de gemeente pakken ook samen de parkeerproblemen aan door voldoende parkeerplekken te maken. Verder zorgen ze samen voor een betere waterhuishouding door waterbuffers aan te leggen.

Gedeputeerde Lia Roefs: “Met de grote verbetering van deze mijnkolonie wordt de wijk weer zoals vroeger, maar worden zowel de woningen als de openbare ruimte beter. De ooit zo groene wijk krijgt veel ontmoetingsplekken, zodat het weer een thuis wordt voor verschillende soorten inwoners.”

Bedragen

In totaal is voor het herbouwen van Slakhorst in Hoensbroek ongeveer € 45 miljoen nodig. De gemeente Heerlen investeert nog eens tussen de € 3 en € 4 miljoen in de openbare ruimte. De Provincie wil € 1 miljoen bijdragen.

Peel en Maas

Ook woningbouwplannen in Peel aan de Maas krijgen steun van de Provincie. Op 28 februari 2023 ondertekenden gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Rob Wanten de tweede samenwerkingsagenda voor de gemeente Peel en Maas. De Provincie Limburg wil € 750.000,- bijdragen aan de woningbouwontwikkelingen Kuukven in Baarlo en Antoniushof in Kessel.

Maastricht

Op 1 maart 2023 zetten gedeputeerde Lia Roefs en de Maastrichtse wethouder Frans Bastiaens hun handtekening onder een tweede samenwerkingsagenda voor vijf woning(bouw)projecten in de gemeente Maastricht.

Horst aan de Maas

Op 8 maart ondertekenden gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Roy Bouten de samenwerkingsovereenkomst voor de gemeente Horst aan de Maas. De Provincie wil € 1.500.000,- bijdragen aan woningbouwontwikkelingen in deze gemeente.


Gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Marco Peters van gemeente Heerlen