Financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen

13 december 2022

Branchevereniging Aedes, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hebben overeenstemming bereikt over de contouren van een financiële herplaatsingsgarantie voor het realiseren van flexwoningen.

Minister De Jonge heeft op 6 december 2022 de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Deze garantieregeling zorgt voor het herplaatsen van flexwoningen en, mocht dat uiteindelijk niet mogelijk zijn, een financiële compensatie om de investeringen te dekken. Op de Rijksbegroting is 220 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de herplaatsingsgarantie.

U kunt de contouren, de Kamerbrief en het toetsingskader downloaden op de pagina Tijdelijk wonen.