Wageningse studenten werken aan water- en bodemopgaven

27 juni 2024

In mei bezochten ongeveer 60 studenten van de Wageningen Universiteit de dorpen Eys en Cottessen als onderdeel van hun opleiding. Al vele jaren komen eerstejaars studenten ‘International land and water management’ naar Zuid-Limburg om tijdens een verblijf van twee weken aan de slag te gaan met de opgaven op het gebied van landbouw, natuur en water en zogenoemde 'transboundery issues'.

De watersnood van juli 2021 vormt daarbij een aanleiding. Studenten kregen dan ook een brief van burgemeester Daan Prevoo (gemeente Valkenburg aan de Geul) met het verzoek om naar oplossingen te zoeken voor wateroverlast, waarbij innovatieve teelten, ‘nature based solutions’ en grensoverschrijdende samenwerking belangrijke elementen in de aanpak moeten zijn.

Intensief

Na twee intensieve weken met interviews, veldwerk en excursies presenteerden de studenten hun ideeën aan de stakeholders. Medewerkers van de Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg, WML, LLTB en natuurorganisaties zijn al jaren betrokken als stakeholder en werden dan ook geïnterviewd door de studenten. Op hun beurt bevragen ze de studenten weer kritisch tijdens de presentaties van hun eindwerkstukken.

Nieuwe generatie

We hopen dat de studenten door de aandacht voor onze opgaven, in de toekomst zullen bijdragen aan oplossingen die ons helpen om ons beter aan te passen aan het veranderende klimaat en bij onze zorg voor natuur, bodem en het water. We hopen ook dat een nieuwe generatie professionals een eerste beeld krijgt bij het werk van de provinciale overheid in dit soort grote opgaven.


Melissa en Marjolijn worden als stakeholders geïnterviewd door een groep studenten.