Samen sterk voor Limburgs drinkwater

4 augustus 2022

Roger Hoofs van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en Eric Castenmiller van de Provincie Limburg houden er een nauwe samenwerking op na. Deze twee vakspecialisten springen dagelijks op de bres voor grondwaterbronnen. Dit doen ze om Limburg te kunnen voorzien van voldoende kwalitatief hoogstaand drinkwater. Helpt u mee om te zorgen dat er voldoende water uit de Limburgse kranen blijft stromen?

Wat doet WML en wat is de taak van de Provincie Limburg?

WML is verantwoordelijk voor het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Limburg. De Provincie en de gemeenten zijn aandeelhouder en zien erop toe dat er voldoende schoon water is om drinkwater van te maken. WML biedt Limburgers de beste kwaliteit drinkwater tegen een zo laag mogelijk tarief. De Provincie zorgt dat WML voldoende bronnen ter beschikking heeft waar grondwater opgepompt kan worden. Het uitgangspunt is dat grondwater zo goed is dat slechts minimale zuivering door WML nodig is. De Nederlandse drinkwatervoorziening behoort tot de beste van de wereld. De Drinkwaterwet wordt dan ook strikt nageleefd.

Grondwaterbronnen zijn van levensbelang

Roger Hoofs werkt zo’n dertig jaar als Adviseur Bronbescherming bij WML. “Ik bescherm bronnen die WML gebruikt voor de drinkwatervoorziening. 75% van het drinkwater komt uit grondwater, de overige 25% uit oppervlaktewater. Oppervlaktewater in Limburg komt uit de Maas. Het is dus van levensbelang dat de grondwaterbronnen kwalitatief en kwantitatief beschikbaar zijn en blijven. We onderhouden nauw contact hierover met de Provincie. Zij zijn één van onze belangrijkste partners.”

Het beschermen van de beste bronnen

Eric Castenmiller werkt voor de Provincie Limburg en zit eveneens dertig jaar in het vak. Als beleidsmedewerker Water is hij verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van grondwaterbronnen, deze te beheren en optimaal te beschermen. “Ik zet me in voor voldoende en schoon grondwater zodat WML daar drinkwater van kan maken. Niet alleen nu maar ook in de toekomst.”

Gaat u ook slim om met water uit de kraan?

Slim omgaan met water is van belang voor het milieu en de natuur. Niet alleen vergt het maken van zuiver drinkwater inspanning, we moeten het ook met steeds meer mensen delen. Water is een natuurproduct en daar gebruiken we soms meer van dan de natuur ons duurzaam kan geven. Daarom is het belangrijk dat we er bewust mee omgaan zodat er ook in de toekomst voldoende water uit de kraan komt. De klimaatverandering en het alsmaar opduiken van nieuwe stoffen in het oppervlakte- én grondwater maken het steeds urgenter om zuinig om te gaan met onze drinkwaterbronnen.

Badje in de tuin? Check deze besparingstips

De grootste verbruikers in warme en droge periodes zijn de tuin en het (opzet)zwembad. Door slimmer te sproeien en minder vaak het zwembadwater te verversen, kunt u deze zomer al een bijdrage leveren om een watertekort aan te pakken. Wilt u nog meer water besparen? Doe de waterbespaarcheck of bekijk alle waterbesparingstips.


Links: Eric Castenmiller, Beleidsmedewerker Water bij de Provincie Limburg. Rechts: Roger Hoofs, Adviseur Bronbescherming WML

Drinkwaterpunt WML nabij gebouwen WML en Provincie Limburg