Nieuwe Pater Sangersbrug komt naast bestaande brug

28 februari 2023

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters liet vorig jaar weten dat er een nieuwe brug komt tussen Maaseik (BE) en Echt‐Susteren (NL). “De Pater Sangersbrug heeft al heel wat jaren op de teller staan en is dringend aan vervanging toe. Het Vlaams Ministerie trekt  20 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuwe brug.”

Al sinds 1952

De Pater Sangersbrug werd in 1952 in gebruik genomen en vormt een symbool voor beide Limburgen. De huidige brug is sterk verouderd en kreeg nog een extra klap tijdens de waterbom en de hoge waterstanden in de zomer van 2021.

Met het vervangen van de brug is gekozen om de nieuwe locatie van de brug iets verder stroomopwaarts naast de bestaande brug te bouwen. In het voorjaar worden er infomarkten georganiseerd. Het ontwerp van de nieuwe brug zal voorzien in de mogelijkheid voor fietsers en voetgangers om veilig deze belangrijke verbinding tussen beide Limburg over te steken.

Tijdelijk twee bruggen

De Vlaamse Waterweg nv stelde de THV Arcadis/Sweco aan om de ligging en het ontwerp van de nieuwe brug uit te werken. Deze uitwerking werd voorgelegd aan een werkgroep met alle betrokken instanties uit Nederland en Vlaanderen. Samen werd de voorkeur gegeven om de nieuwe brug ten zuiden van de bestaande brug aan te leggen. Hierdoor kan de bestaande brug (zoveel mogelijk) operationeel  blijven tijdens de aanleg van de nieuwe brug. De Pater Sangersbrug vormt een belangrijke verbinding tussen beide Limburgen, het is daarom belangrijk om het verkeer zo min mogelijk te onderbreken.

Fietssnelweg

De huidige Pater Sangersbrug maakt onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, momenteel loopt de wijzigingsprocedure tot fietssnelweg. Dit moet ervoor zorgen dat de nieuwe brug een verbinding kan maken met het ‘doorfietsroute netwerk’ aan Nederlandse kant. Op een gemiddelde werk/schooldag maken zo’n ±1.500 fietsers de oversteek en tijdens het weekend is er ook enorm veel recreatief fietsverkeer. Er is gekozen voor een klimaat‐robuust ontwerp (zit momenteel in finale fase) dat zorgt voor een duurzaam multimodaal stedelijke mobiliteit. Met de bouw van een nieuwe brug grijpen we ook de kans om de functionele relaties, maar ook de recreatieve, fiets‐ en voetvoorzieningen op de brug uitermate te optimaliseren.