Laatste kans voor aanvragen subsidie OP-Zuid Klimaat

15 mei 2023

Tot 26 mei is de voorjaarsronde van het EFRO-subsidieprogramma OP-Zuid opengesteld. Het subsidieprogramma richt zich op innovaties op het gebied van transities in energie, gezondheid, landbouw, grondstoffen en klimaat.

Dit jaar zijn er twee openstellingen gepland voor het thema klimaat. Na de voorjaarsopenstelling van 24 april tot 26 mei, die zich richt op water, volgt er in het najaar van 2 oktober tot 17 november een openstelling voor water en bodem.

Projecten die binnen dit thema in aanmerking komen, richten zich onder meer op innovaties die bijdragen aan: een dynamisch/duurzaam watersysteem, circulair watergebruik, efficiënte irrigatietechnieken, minder grondwatergebruik, waterwinning, zuinig watergebruik, waterberging en wateroverlastvermindering.

Meer informatie is te vinden op de website van Stimulus onder OPZuid 2021-2027.