Kennisgeving verkenning Vierwaarden in opdracht van minister van I&W

11 april 2023

Eind 2022 heeft minister Harbers bekendgemaakt dat er een verkenning is gestart naar het verbeteren van de waterveiligheid van het gebied Vierwaarden door dijkversterking en rivierverruiming, ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke ontwikkeling. De mogelijke maatregelen gelden voor het gebied ter plaatse van Venlo-Noord en de stroomopwaarts gelegen gebieden: Velden, Grubbenvorst, Lottum en Hertogbroek ten noorden van Arcen.

Op 19 april wordt deze kennisgeving gepubliceerd. In mei vinden op meerdere locaties in het projectgebied informatiebijeenkomsten plaats. Deze worden georganiseerd door Waterschap Limburg namens de gezamenlijke partners van het project: gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venlo, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. U bent van harte welkom. Ook kunt u tot en met 20 juni 2023 oplossingen aandragen voor de opgave.

Over gebiedsontwikkeling Vierwaarden

Dijken en hoge gronden beschermen het gebied ten noorden van Venlo tegen hoogwater, maar deze voldoen niet aan de wettelijke normen. Ook zijn er belemmeringen voor de afvoer en berging van hoogwater uit de Maas bij Venlo. De waterveiligheidsopgave voor dit gebied en stroomopwaarts gelegen gebieden vormt de aanleiding voor het project. Het recente hoogwater in de zomer van 2021 onderstreept de urgentie om aan de slag te gaan met hoogwaterveiligheid. Bovendien zijn in het gebied kansen aanwezig om gebiedskwaliteiten en ruimtelijke functies te versterken en te ontwikkelen.

Programma infosessies en uw participatie

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u in een presentatie alle belangrijke informatie over het project Vierwaarden. Na het algemene gedeelte is er tijd om persoonlijk in gesprek te gaan. U kunt op deze bijeenkomsten ook terecht met vragen en ideeën over de verkenning en participatie. Graag horen wij of u wilt meedenken over mogelijke oplossingen en uitwerkingen. Dit kunt u kenbaar maken tijdens de informatieavonden en vanaf 19 april ook via de website: www.waterschaplimburg.nl/vierwaarden.

Data en locaties

De informatiebijeenkomsten starten om 19.00 uur met een presentatie. Inloop vanaf 18.45 uur.

De data en locatie van de avonden zijn achtereenvolgens:

  • 8 mei – Venlo (locatie: de Witte Kerk Venlo, Agnes Huijnstraat 3, 5914 PE Venlo)
  • 9 mei - Arcen (locatie: de Hertog Jan Proeverij, Kruisweg 43, 5844 EM Arcen)
  • 11 mei – Grubbenvorst (locatie: multifunctioneel centrum ’t Haeren, Irenestraat 20, 5971 BS Grubbenvorst)
  • 17 mei – Lottum (locatie de Smetenhof: Horsterdijk 1, 5973 PL Lottum)
  • 23 mei – Velden (locatie de Vilgaard, Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden)

Vragen of meer informatie

Op de website van Waterschap Limburg (meer informatie over gebiedsontwikkeling Vierwaarden) vindt u achtergronden en actuele informatie over het project.