Actie ondernemers in beschermingsgebied drinkwatervoorziening

1 februari 2023

Voor ondernemers met een bedrijf in een beschermingsgebied voor de drinkwatervoorziening gelden speciale regels. Daarom kregen zij begin december 2022 een brief met een informatieve folder.

Doel van deze actie is dat deze ondernemers zich ervan bewust zijn dat ze in een beschermingsgebied voor drinkwatervoorziening liggen. In de folder roepen we ondernemers op om in hun bedrijfsvoering rekening te houden met de bijzondere ligging van hun bedrijf. Ook wijzen we hen aan de hand van voorbeelden op de belangrijkste regels die er in deze gebieden gelden. In de Omgevingsverordening Limburg zijn alle regels te vinden.
Roger van Thoor, beleidsmedewerker Water bij de Provincie Limburg:

We roepen ondernemers op om in actie te komen en maatregelen te nemen wanneer dit nodig is

“We roepen ondernemers op om in actie te komen en maatregelen te nemen wanneer dit nodig is. De Provincie kan hen daarbij helpen. Ondernemingen in de waterwingebieden die een risico kunnen zijn voor de kwaliteit van het grondwater, worden door ons benaderd voor een bedrijfsbezoek. Bij dit bezoek zal ook een medewerker van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) aanwezig zijn. We hebben deze bedrijven geselecteerd op basis van het Vestigings Register Limburg 2021.”

Reacties

Het aantal reacties op de brief en de folder is nog beperkt. Roger van Thoor: “Een ondernemer liet me weten dat hij de risico’s in zijn bedrijf is nagegaan en dat hij zijn registratie bij de Kamer van Koophandel heeft aangepast. Dit past uitstekend bij de doelstelling van de actie. Verder kregen we bijvoorbeeld berichten dat het betreffende bedrijf niet meer bestaat. Ook dat is goed om te weten. Met dit soort informatie kunnen wij onze gegevens actueel houden.”

Benieuwd naar de folders? Bekijk dan de pagina ‘Grondwater is drinkwater’ en kijk onder “Zie ook”.