Wat gaat er in 2023 gebeuren?

16 mei 2023

In het voorjaar van 2023 sluiten we de haalbaarheidsfase af. We passen het schetsontwerp aan naar aanleiding van de extra onderzoeken en inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan. Rond de zomer van 2023 is het definitieve schetsontwerp klaar. Dan nemen het college van Gedeputeerde Staten en het college van Gulpen-Wittem een besluit hierover. Dit is de start van de ontwerp-bestemmingsplanprocedure.

Het ontwerp-bestemmingsplan komt ter inzage te liggen. Iedereen kan dit inzien en zienswijzen indienen.

In die periode houden we een informatieavond. We informeren de belanghebbenden en omgeving over het aangepaste schetsontwerp. Ook informeren we hen over het ontwerp-bestemmingsplan en de planologische procedure. Zodra de datum van deze avond bekend is, komt hij te staan op deze website en in de nieuwsbrief.

Bekijk de planning.