N270 Via Venray: tijdelijk 50 km/uur bij rotonde Ysselsteyn

20 december 2022

Vandaag, dinsdag 20 december, verwijderen we de bovenste laag van het asfalt tussen de kilometerpaaltjes 32,3 en 33,8. De weg is dicht van 8.30 tot 15.30 uur. Er is een omleiding ingesteld. Het komende half jaar mag hier 50 km/u worden gereden.

Deze anderhalve kilometer wegdek waar we de deklaag weghalen, ligt bij de rotonde die de aansluiting van de N270 (Deurnseweg) verbindt met de N277 (Peelweg). Na het verwijderen van de bovenste asfaltlaag kan het verkeer gewoon blijven rijden op de tussenlaag. Wel is het nodig om de maximumsnelheid op dit stuk te verlagen naar 50 kilometer per uur. We verwachten dat het rijden op de tussenlaag ongeveer een half jaar duurt.

De Provincie Limburg voert elk jaar onderhoud uit aan provinciale wegen en fietspaden. Voor de N270 in Venray staat regulier onderhoud ingepland voor 2023. Dan brengen we een nieuwe deklaag aan.

Hoe lang een deklaag meegaat, is afhankelijk van de ondergrond, de hoeveelheid verkeer en de zwaarte van het verkeer. Gaten in de deklaag tussen de kilometerpaaltjes 32,3 en 33,8 zijn de afgelopen maanden gerepareerd met koud asfalt. De vorst veroorzaakt helaas schade aan de deklaag die niet meer te repareren is.

Asfalt dat geluid vermindert

Op dit moment ligt er een deklaag die geluid vermindert. Rijden over de tussenlaag kan meer geluid geven. Zwaar verkeer over een deklaag met gaten laten rijden geeft ook kans op geluidsoverlast en is bovendien minder veilig. Daarom kiezen we ervoor om de deklaag nu te verwijderen. Het verlagen van de maximale snelheid zorgt ook voor minder geluidsoverlast.