De Limburgse Dag van het OV

3 november 2022

Op 29 september kwamen meer dan 120 deelnemers naar de Limburgse Dag van het OV in Venlo. De gezochte samenwerking en verbinding zijn gevonden. We voerden gesprekken over de ontwikkeling van het openbaar vervoer. Ook met Duitse collega’s, want goed OV stopt niet bij de grens.

Ontwikkelplan OV Limburg

Onze gedeputeerde Maarten van Gaans-Gijbels opende de dag samen met Magdalena Piotrowska (NS), Michiel Cusell (Arriva) en Dimitri Kruik (ProRail). Ze spraken over de actualiteit, de ontwikkeling van openbaar vervoer in Limburg en het belang van samenwerking. Ook lanceerde gedeputeerde Van Gaans-Gijbels het Ontwikkelplan OV Limburg, waarin de Limburgse ambities voor openbaar vervoer staan. Met dit ontwikkelplan werken we aan een toekomstbestendig, duurzaam, betrouwbaar, aantrekkelijk en effectief OV-systeem.

Inspiratiepitches

De Limburgse Dag van het OV was verdeeld in drie thema’s: bereikbaarheid in Limburg, knooppunten in Limburg en grensoverschrijdend reizen. In het ochtendprogramma namen drie sprekers de deelnemers mee in deze thema’s, waarna we ‘s middags in werksessies dieper ingingen op de onderwerpen.

Rond bereikbaarheid in Limburg nam Freek Bos van reizigersvereniging Rover het woord. Hij wist de aanwezigen in de zaal te prikkelen door vanuit reizigersperspectief te kijken naar het vervoersaanbod in Limburg.

Marise Bezema van NS nam ons mee in hun toekomstvisie op knooppunten als mobiliteitshubs. Die knooppunten zijn niet alleen een belangrijke schakel voor het openbaar vervoer en andere vervoersvormen, maar ook ontmoetingsplekken en belangrijke plaatsen in ons dagelijks leven.

Als laatste sprak Dominik Elsmann van het Aachener Verkehrsverbund over grensoverschrijdend reizen. Hij ging in op de kansen, mogelijkheden en drempels die er zijn. Daarna vertelde hij over het project EasyConnect, waar hij werkt aan concrete oplossingen om grensoverschrijdend reizen makkelijker te maken.