Voorlichting over de Wolf

13 september 2022

De terugkeer van de wolf in Nederland is niet aan Limburg voorbij gegaan. Al is de kans klein dat u zelf een wolf in het wild tegenkomt, ze zijn namelijk schuw voor mensen. Filmmaker Cees van Kempen volgde de bijzondere terugkeer. De natuurfilm 'Wolf' is vanaf aanstaande vrijdag te zien in de bioscoop. De Provincie Limburg vindt voorlichting over het dier belangrijk en stelt tevens een subsidieregeling beschikbaar voor schapenhouders om preventieve maatregelen te treffen tegen eventuele schade door de wolf.

Natuurfilm Wolf vanaf 15 september in de bioscoop

Filmmaker Cees van Kempen en zijn team volgden de bijzondere terugkeer van de wolf in Nederland. In de film Wolf wordt een evenwichtig beeld gegeven over de leefwijze van de wolf en wat dit voor Nederland betekent. Wolvenspecialist en Limburger Wim Tegels werkte mee aan de film. Vanaf 15 september is Wolf te zien in de bioscoop. De Provincie Limburg heeft financieel bijgedragen aan de totstandkoming van de film.

Subsidieregeling: voorkom schade door de wolf

Preventie van schade door wolven in de schapenhouderij is belangrijk, zeker nadat de wolf lange tijd in onze provincie en Nederland is weggeweest. De verwachting is dat dit najaar meer wolven naar Limburg zullen komen, op zoek naar een eigen territorium. De Provincie Limburg stelt daarom een subsidieregeling open zodat schapenhouders preventief maatregelen kunnen nemen tegen eventuele schade door de wolf. Het doel hiervan is om schapen van de menukaart van de wolf te krijgen en te houden. De wolf heeft een belangrijke taak te vervullen door zijn jacht op wilde hoefdieren, zoals reeën en wilde zwijnen. Zo draagt hij bij aan het beheer van diersoorten.

Meer informatie over de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied Limburg (SILG).

De wolf en de mens

Wolven en mensen kunnen goed naast elkaar leven. De meeste wolventerritoria bevinden zich in gebieden met weinig menselijke activiteit. De kans is heel klein dat u een wolf in het wild tegenkomt omdat ze schuw zijn voor mensen. Op de website van BIJ12 leest u meer informatie over de wolf.