Vanaf 24 april subsidie voor innovaties klimaatadaptatie, water en bodem

11 april 2023

Limburg maakt deel uit van het Europese EFRO-programma OP–Zuid. Via dit programma worden innovaties ondersteund op het gebied van de transities in energie, gezondheid, landbouw, grondstoffen en klimaat. In 2023 zijn er twee openstellingen gepland voor het thema klimaat. In het voorjaar (24 april-26 mei) gaat het om ‘water’ en in het najaar (2 oktober-17 november) om ‘water en bodem’.

Met het programma wordt de doorontwikkeling en verspreiding van innovaties en innovatieve kennis ondersteund. Het kan dan gaan om de ondersteuning van living labs en demonstraties, samenwerkingen tussen kennisinstellingen en bedrijven, innovaties binnen en tussen MKB- bedrijven en de doorontwikkeling van regionale ketens.

Projecten die binnen dit thema in aanmerking komen, richten zich onder meer op innovaties die bijdragen aan een dynamisch/duurzaam watersysteem, circulair watergebruik, efficiënte irrigatietechnieken, minder grondwatergebruik, waterwinning, zuinig watergebruik, waterberging en wateroverlastvermindering.

Subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband kan bestaan uit partijen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen in Zuid-Nederland (en daarbuiten, mits met aantoonbare meerwaarde), overheden, burgercoöperaties en intermediaire organisaties (ROM’s), campussen of valorisatieorganisaties. Projecten kunnen maximaal € 1 miljoen EFRO / Rijk subsidie ontvangen.

Meer info

Meer informatie is te vinden op de website van Stimulus (www.stimulus.nl) onder OPZuid 2021-2027.