Staatsbosbeheer plant bomen en struiken in Limburg

1 februari 2023

Staatsbosbeheer plant deze winter (2022/2023) ongeveer 57.000 bomen en struiken – circa 29 ha – op verschillende locaties in Limburg. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. Provincie Limburg sluit zich hierbij aan.

Meer bos is belangrijk voor klimaat, biodiversiteit, duurzame houtproductie en recreatie. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende jaren 5.000 hectare nieuw bos.

Meer bos

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit presenteerde in november 2020 de Bossenstrategie. Het Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10% te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. Provincie Limburg heeft in december 2022 de Limburgse aanpak Bossen vastgesteld. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in.

Functies nieuw bos

Het nieuwe bos legt CO2 vast en levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de lucht. Deze moet volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd zijn. Naast CO2-vastlegging heeft bos nog meer functies: het is leefgebied voor veel plant- en diersoorten, je komt er om te ontspannen en de natuur te beleven en bos is de bron van de hernieuwbare grondstof hout.

Afwisseling

Door het planten van verschillende inheemse boom- en struiksoorten – vooral loofbomen – wordt het bos gevarieerder en aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Het wordt ook veerkrachtiger, dus beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook tegen ziektes, zoals bijvoorbeeld de essentaksterfte. Met een gemengd bos kunnen toekomstige generaties beter inspelen op maatschappelijke wensen.

Droogte

Met de droogte, zoals in de afgelopen jaren, heeft het jonge bosplantsoen het moeilijk, zeker op de droge zandgronden. Projectleider Bouke Sibbing: ‘We moeten daarom bij de bosaanplant creatiever worden; meer soorten planten die beter tegen droogte kunnen. Daarnaast planten we nu in het begin wat meer pionierssoorten, die sneller groeien, zodat de uiteindelijk gewenste soorten beter beschermd worden tegen zon en droogte. Tevens zullen we op bepaalde gronden ook gelkorrels toepassen om het vochtvasthoudend vermogen van de wortels te vergroten. En indien nodig wordt in het eerste jaar een enkele keer extra water gegeven.’

Wildschade

De jonge bosaanplant moet beschermd worden tegen wildvraat en wildschade. Daarom worden rondom de meeste locaties hoge rasters aangelegd. Met de aanleg van de rasters houden we er rekening mee dat kleine zoogdieren de percelen nog wel kunnen passeren. Wanneer het plantsoen na 5 à 6 jaar hoog genoeg is – en als volwaardig bos kan worden beschouwd – wordt het raster weer verwijderd. Het materiaal wordt grotendeels hergebruikt.

Financiering

Het nieuwe bos wordt mogelijk gemaakt door meerdere financiers: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Staatsbosbeheer en deels Provincie Limburg. Daarnaast is er veel interesse vanuit het bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan nieuw bos. Organisaties en bedrijven die willen bijdragen aan de natuur in Nederland kunnen contact opnemen met Stichting Buitenfonds. Het nieuwe bos wordt via het Buitenfonds gefinancierd, gesponsord of ondersteund. Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die fondsen werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer die geen andere financiering (meer) kennen.