Natuurprogramma, Limburgse aanpak Bossen en Programma Landschap beschikbaar

24 maart 2023

In 2022 is hard gewerkt om samen met stakeholders drie beleidsdocumenten op te stellen. Het gaat om het Natuurprogramma, Limburgse aanpak Bossen en Programma Landschap. Deze zijn ook te vinden op onze website en nu als PDF beschikbaar.

Provincie Limburg heeft belangrijke besluiten genomen voor de Limburgse natuur. Het Natuurprogramma en de Limburgse aanpak Bossen, een uitwerking van het Natuurprogramma en het programma Landschap zijn eind 2022 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Natuurprogramma

In het Natuurprogramma (pdf, 6.8 MB) zet de Provincie met de programmalijn Limburg Natuurinclusief in op het versterken en stimuleren van de natuur in andere gebieden dan het Natuurnetwerk door met alle sectoren in gesprek te gaan en afspraken te maken over het betrekken van natuur in hun bedrijfsvoering. Met de programmalijn Limburgers voor Groen zet de Provincie in op groene woonomgevingen en gaat met gemeenten en inwoners aan de slag om iedere woning, straat, buurt, dorp en stad in Limburg groener te maken.

Limburgse aanpak Bossen

De Limburgse aanpak Bossen (pdf, 3.1 MB) heeft als ambitie een gezond, toekomstbestendig en groter bosoppervlakte. Dit alles voor een groenere en daarmee gezondere leefomgeving voor Limburgers.

Programma Landschap

Het Programma Landschap ‘Mooi Limburg. Samenwerken aan de identiteit van het Limburgs Landschap’ (pdf, 3.5 MB) beschrijft hoe de Provincie vanuit vijf actielijnen de samenwerking opzoekt met gemeenten, Rijk, waterschap, stakeholders, agrariërs en burgers om de kostbare kwaliteit, identiteit en beleefbaarheid van het Limburgse landschap te behouden en te versterken.