Van landbouw naar natuur: Plasmolen doet het

15 mei 2023

In de gemeente Mook en Middelaar is 11.600 m2 agrarisch gebied omgezet naar kruidenrijk grasland. Deze kavel grenst aan natuurgebied St-Jansberg. Dieren die daar leven, zoals de das, hebben nu extra leefruimte gekregen. En voedsel.

Op de kavel worden namelijk fruitbomen geplant, zodat de langskruipende, overvliegende en rondscharrelende dieren iets lekkers op hun pad vinden. De biodiversiteit kan daardoor flink toenemen.

Maaien en meer

De omzetting van landbouwgrond naar grasland gaat niet vanzelf. Een belangrijk onderdeel om het voor elkaar te krijgen is goed maaibeleid. Het maaisel wordt in dit gebied afgevoerd. Zo zakken minder voedingsstoffen in de bodem. Hierdoor krijgen andere planten een kans om hier te gaan groeien. Zo groeit er niet alleen gras, maar ook kruiden die juist zo belangrijk zijn voor kleine en grotere dieren. Natuurlijk ontbreekt rondom de kavel ook de karakteristieke scheerheg niet. Aan één kant van het terrein was dit landschapselement al aanwezig, aan de andere kant wordt met meidoornstruiken een scheerheg aangelegd.

Natuurcompensatie

Deze 1,16 hectare aan grond kon de nieuwe bestemming krijgen door afspraken uit 2018. Natuurbegraven Nederland wilde mensen de kans bieden op een natuurgraf op de Mookerheide. Dit betekende echter een geringe aantasting van de waarden van de Goudgroene natuurzone. Om dit te compenseren gaat vanaf 2020 tien jaar lang geld van Natuurbegraven Nederland naar de Provincie Limburg. Dat geld is bedoeld om een extra kwaliteitsimpuls te geven binnen het natuurnetwerk Limburg in de gemeente Mook en Middelaar. Door een ruime hectare aan landbouwgrond tussen de natuur om te zetten naar kruidenrijk grasland gaat dat zeker lukken en is een begin gemaakt aan de totale kwaliteitsimpuls.

Een sfeerimpressie van de bijeenkomst Stichting Nieuwe Natuur Zevendalseweg is te bekijken op Youtube.


Zie ook

Opening van het nieuwe natuurgebied in Plasmolen.