Heldere boodschap tijdens natuurtop in Almere: 'Natuur moet centraal staan'

30 juni 2022

Rekening houden met de natuur in alles wat je doet, van woningbouw en infrastructuur tot landbouw, energie en recreatie. Dat is de basis van natuurinclusiviteit. En dat is geen optie, maar dringende noodzaak. Anders betalen wijzelf én toekomstige generaties de rekening, economisch en qua gezondheid en welzijn. En het kán, als we het samen doen. Dat is de kern van de Agenda Natuurinclusief, die op 17 juni werd gepresenteerd.

Tijdens de Natuurtop werd de eerste versie van de Agenda Natuurinclusief gepresenteerd. Daaraan is ruim een jaar gewerkt door IPO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen NL en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ook maatschappelijke organisaties en bedrijven werkten eraan mee. Deze agenda is begin juni vastgesteld door de ministerraad en op 15 juni aan de Tweede Kamer gestuurd. Een programmabureau werkt de agenda verder uit. Intussen is de uitvoering van maatregelen op veel vlakken al in volle gang.

Het tij keren

Het kán, natuurinclusief werken. En de voordelen zijn groot, op alle vlakken. Dat was het overheersende sentiment tijdens de Natuurtop. Het bleek uit de presentaties en discussies, uit reacties uit de zaal en uit een korte les transitiekunde van Onno Dwars, van Ballast Nedam Development. 'Als bouwsector kunnen wij, samen met de agrarische sector, het tij keren en CO2 vastleggen in plaats van uitstoten’, zei Dwars. ‘Daarom zetten wij ons in, samen met 25 organisaties, om natuurinclusief bouwen in de wet- en regelgeving te krijgen. Het is een recht, geen plicht, om dat te realiseren.’

Vanzelfsprekend

‘Te lang zijn economie en natuur gescheiden werelden geweest, die zelfs tegenover elkaar stonden. Natuurinclusiviteit kan er nu voor zorgen dat ze weer één worden’, concludeerde LNV-minister Christianne van der Wal in haar afsluiting. ‘We moeten meer samenwerken met de natuur. Natuur is geen sluitpost, iets wat je er even bij doet. Stikstof aanpakken betekent dus niet alleen de uitstoot terugbrengen en natuur herstellen. Het betekent voortaan écht natuurinclusief werken. Ik heb er vertrouwen in dat wij die balans kunnen bereiken, met ruimte voor ondernemerschap.’

De Agenda Natuurinclusief biedt alle nodige handvatten om dat samen te realiseren, benadrukte de minister. ‘En doordat de agenda bottom-up is ontstaan, en niet op de tekentafel van het Rijk, heeft de agenda kracht en kunnen we voortaan allemaal met een natuurinclusieve bril naar nieuwe plannen kijken.’ Ooit bouwden we auto’s zonder gordels en hotels zonder brandtrap, en dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen, besloot minister Van der Wal. ‘Wat zou het mooi zijn als natuurinclusiviteit net zo vanzelfsprekend wordt.’