Column gedeputeerde Geert Gabriëls over natuurontwikkeling

1 februari 2023

Gedeputeerde Geert Gabriëls heeft voor IVN Cadier en Keer een column geschreven, die goed verwoord hoe belangrijk hij natuurontwikkeling vindt en wat de Provincie Limburg hier de afgelopen periode voor heeft gedaan.

Toen ik in juli 2021 aantrad als Gedeputeerde Natuur, Milieu, Erfgoed en Stikstof stond mij als natuurliefhebber een flinke klus te wachten. Het voor het landschap en haar vrijwilligers zo belangrijke IKL was failliet en op het gebied van ‘natuur en landschap’ waren er in de provincie Limburg verschillende gaten gevallen. Zo was de wettelijke taak van Natuurbeheer niet structureel in de begroting opgenomen en waren verschillende regelingen voor Natuurontwikkeling en Natura 2000 gebieden gesloten. Dit heeft mij geraakt omdat ik natuur en landschap van onschatbare waarde vind. Voor de mens, voor het gevoel dat we krijgen in het mooie Limburgse Landschap en ook voor de soorten die er leven. Ik nam mijzelf voor de ontstane gaten in de portefeuille ‘natuur en landschap’ te dichten en de natuurverenigingen en vrijwilligers in het landschap weer vertrouwen te bieden. Een gesprek en wandeling met Jurgen Mingels sterkte mij in mijn overtuiging: de Provincie Limburg moet haar vrijwilligers in natuur, landschap, soortenbescherming en milieueducatie, vol passie voor het publieke belang, koesteren! Er is vervolgens hard gewerkt en enkele begrotingen verder is het resultaat: Het steunpunt Landschapsbeheer voor groene vrijwilligers is in 2023 van start gegaan bij Stichting het Limburgs Landschap. Natuurbeheer staat structureel in de begroting en de regelingen voor Natura 2000-investeringen en nieuwe natuurontwikkeling staan open. Verder is er structureel geld gekomen voor soortenbescherming, schadepreventie en beheer van invasieve soorten. Er is een nieuwe subsidieregeling (bijna 2,7 miljoen) geopend voor de aanleg van landschapselementen en voedselbossen.
Tientallen keren ben ik met vrijwilligers en verenigingen het veld ingegaan. Zij hebben mij geïnspireerd en ik heb me met veel plezier ingezet om hun stem in het Provinciehuis om te zetten in daden. Van geelbuikvuurpad en ‘operatie peperboompje’ tot een nachtelijk zenderonderzoek van de Zoogdierenvereniging voor behoud van de Eikelmuis. Het startte allemaal met enthousiasme en verwondering tijdens mijn eerste veldbezoek in 2021 in Cadier en Keer met Jurgen Mingels: elke geelbuikvuurpad heeft een uniek patroon op zijn buik!
Op het vlak van natuur en milieu moet er nog veel gebeuren, maar wat er ook gebeurt: deze periode, de inspirerende ontmoetingen en de behaalde resultaten zal ik koesteren!