Meer Bomen Nu ook in Limburg

28 november 2022

De Provincie Limburg heeft besloten om de Stichting Urgenda een subsidie te verlenen om het project Meer Bomen Nu ook in Limburg uit te voeren. Het doel is om 30.000 bomen en struiken uit te delen in Limburg.

Meer Bomen Nu is de landelijke campagne die jonge zaailingen en stekken verhuist van kansarme naar kansrijke plekken. De stichting organiseert voor de derde keer in de periode november tot april een campagne om op een snelle, sociale manier, overdadige of ongewenste zaailingen te verzamelen in natuurgebieden en deze bij boeren en burgers uit te planten. De afgelopen twee jaar heeft de campagne 890.000 bomen en struiken weggegeven.

Dit seizoen zal deze campagne ook in Limburg worden uitgevoerd. Het doel is om in het seizoen 2021/2023 30.000 bomen en struiken uit te delen in Limburg. Burgers worden betrokken bij het in stand houden en beheren van natuur, met name bosbeleid. Het praktisch begeleiden en beheren van de uitgiftepunten wordt geheel gedaan door vrijwilligers, die daarvoor worden opgeleid. Met een bomenplanner wordt bijgehouden waar wordt geoogst en waar wordt geplant. De rapportages van deze monitoring worden beschikbaar gesteld aan de Provincie, waardoor de resultaten goed zichtbaar zijn. Eén van de deeldoelen is samenwerking met gemeenten, als oogst- en plantlocatie én als co-financier. Dit zorgt voor continuïteit en draagt bij aan een breder draagvlak.

De campagne is eerder succesvol uitgevoerd in de provincies Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De activiteiten van Meer Bomen Nu sluiten goed aan bij het provinciale beleid 'De Limburgse aanpak Bossen'. Dit concept beleidsplan is in november in de commissie RLN sonderend besproken. Het voornemen is om de Limburgse aanpak Bossen januari 2023 aan GS aan te bieden ter vaststelling.