Bomen geplant bij Kasteel Eijsden

28 februari 2023

Rondom de beschermde historische buitenplaats Kasteel Eijsden zijn hoogstamboomgaarden aangelegd, de opvallende populierenrij langs de Maas en de Voer wordt hersteld en opnieuw aangeplant. Het groen rondom het Kasteel is daarmee weer op orde.

Meer bomen

Al sinds decennia is het streven van de Stichting Kasteel Eijsden om de hoogstamboomgaarden, het parkbos bij Kasteel Eijsden en de landschappelijk opvallende populierenrij langs de Maas en de Voer, te herstellen en opnieuw aan te planten. Door toekenning van de provinciale subsidie en cofinanciering kan dit nu daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Het park

De hoofdstructuur van de tuin- en parkaanleg rond het kasteel gaat terug tot in de 17e eeuw. Op de Tranchotkaart liggen huis en bijgebouwen midden tussen boomgaarden binnen een rechthoekig padenpatroon. Het park, aangelegd rond 1900, is al vanaf 1935 overdag opengesteld voor publiek. Het park is aangelegd door de indertijd beroemde Franse tuinarchitect Achille Duchêne (1866-1947) als vervanging van een laat-18e-eeuws park. Van dit oorspronkelijke park resteert alleen het gedeelte aan de noordzijde van het kasteel met hierin een eveneens 18e-eeuwse ijskelder.

De aanplant van deze bomen draagt bij aan de uitvoering van de gestelde doelen en acties in de Limburgse aanpak Bossen.


Zie ook

Gedeputeerde Gabriëls plant een boom bij Kasteel Eijsden

Gedeputeerde Geert Gabriëls plant een boom bij Kasteel Eijsden.