Het belangrijkste natuurnieuws uit 2022 op een rij

1 februari 2023

2022 was het jaar waarin de eerste nieuwsbrief Natuur & Water werd verstuurd, waarin de videoreeks ‘Wij houden van Natuur’ is gelanceerd en nieuwsitems op de provinciale social media kanalen zijn gedeeld. In dit overzicht kijken we terug op de meest gelezen artikelen.

  • In mei kwam er subsidie beschikbaar om maatregelen te nemen in Limburgse Natura 2000-gebieden. Deze regeling liep tot 1 oktober 2022 en heeft vijf aanvragen opgeleverd. Deze moeten nog beoordeeld worden. Bij goedkeuring kan er hard gewerkt worden aan het herstel van de Limburgse biodiversiteit.
  • Op 17 juni werd in Almere de Natuurtop georganiseerd, waar het motto was ‘Natuur moet centraal staan’.
  • In juli 2022 kwamen er 22 nieuwe beschermde soorten bij op de Unielijst exoten.
  • In het najaar werden de artikelen over bomen en bossen het meest gelezen. De Limburgse aanpak Bossen, die in december 2022 is vastgesteld door GS, beschrijft de zoektocht naar locaties waar nieuwe bossen kunnen worden geplant en kwaliteitsverbetering van de bossen.
  • Nog op de valreep van 2022 heeft Provincie Limburg subsidie verleend aan het project ‘Meer Bomen Nu’. Ook dit artikel is goed gelezen.