22 nieuwe soorten op de Unielijst exoten

30 juni 2022

Op 19 mei 2022 heeft het Europees Comité invasieve exoten ingestemd met het plaatsen van 22 nieuwe soorten op de Europese Unielijst. De Unielijst hoort bij de Exotenverordening 1143/2014. Voor soorten van de Europese Unielijst geldt een groot aantal ge- en verboden. Zo mogen de soorten niet meer worden gehouden, gekweekt, verhandeld, geïmporteerd of vervoerd (behalve voor uitroeiing). Ook moeten lidstaten maatregelen nemen als de soorten zich vestigen. In Nederland zijn dat voor de meeste soorten de provincies.

Op steeds meer plekken in Nederland en in Limburg komen planten- en diersoorten voor die hier van nature niet thuishoren. Deze soorten hebben Nederland niet op eigen kracht bereikt, maar zijn door menselijk handelen bewust of onbewust hier terecht gekomen. Meestal leidt dit niet tot problemen. Maar wanneer deze uitheemse soort nadelige gevolgen heeft voor de inheemse plant- en diersoorten en/of economische of gezondheidsschade toebrengt dan wordt deze beschouwd als invasieve soort of exoot. Invasieve exoten kunnen inheemse soorten verdringen of de omgeving voor deze soorten ongeschikt maken.

Vermoedelijk wordt de aanvulling van de Unielijst in juli van kracht. Voor Nederlandse burgers en bedrijven zal informatie over de Unielijst en de regels beschikbaar worden gesteld via de websites van NVWA en RVO.

De nieuwe soorten zijn zowel planten als dieren, zowel soorten van land als van zout- en zoetwater. De NVWA heeft een inschatting gemaakt of de soorten in Nederland kunnen voorkomen.

 • Ameiurus melas (zwarte dwergmeerval) – lokaal in Zuid-Nederland in geïsoleerde vennen aanwezig
 • Axis Axis (axishert): afwezig
 • Callosciurus finlaysonii (Thaise eekhoorn): afwezig, soms als huisdier
 • Celastrus orbiculaus (boomwurger, met overgangstermijn van 5 jaar): wordt gekweekt, één of enkele waarnemingen
 • Channa argus (geen NL naam, channa) – afwezig
 • Faxionus rusticus (roestbruine Amerikaanse rivierkreeft) - afwezig
 • Fundulus heteroclitus (geen NL naam, zoutwatervis)- afwezig
 • Gambusia affinis (geen NL naam, muskietenvis) - afwezig
 • Gambusia holbrooki (geen NL naam, muskietenvis) - afwezig
 • Hakea sericea (hakea): afwezig
 • Koenigia polystachya (Afghaanse duizendknoop): zeldzaam in Nederland
 • Lampropeltis getula (gewone koningsslang): twee waarnemingen, kan zich niet vestigen, populaire slang om te houden
 • Limnoperna fortunei (geen NL naam, ‘golden mussel’) - afwezig
 • Morone americana (Amerikaanse zeebaars) - afwezig
 • Pistia stratiotes (watersla, met overgangstermijn van 2 jaar): wil in de zomer wel eens opbloeien, maar sterft in de winter
 • Pycnonotus cafer (roodbuikbuulbuul): afwezig
 • Rugulopteryx okamurae (geen NL naam, een zeewier) - afwezig
 • Solenopsis geminata (tropische vuurmier): afwezig, kan in Nederland alleen in verwarmde gebouwen overleven
 • Solenopsis invicta (rode vuurmier): afwezig, kan in Nederland alleen in verwarmde gebouwen overleven
 • Solenopsis richteri (geen NL naam - mier): afwezig, kan in Nederland alleen in verwarmde gebouwen overleven
 • Wasmannia auropunctata (dwergvuurmier): afwezig, kan in Nederland alleen in verwarmde gebouwen overleven
 • Xaenopus laevis (Afrikaanse klauwkikker): laboratorium-kikker. Niet in het wild