POP3+ regeling voor agrariërs op 1 december a.s. opengesteld

24 november 2022

Een aanvulling op de huidige POP3 regeling voor agrariërs wordt per 1 december a.s. opengesteld. Als agrariërs hun bedrijf willen moderniseren of duurzaam willen maken, bijvoorbeeld door te investeren in nieuwe technieken, dan kunnen zij gebruik maken van deze regeling. Op deze manier kunnen ze maximaal 40% subsidie ontvangen voor een investering die bijdraagt aan een duurzamer landbouwbedrijf.

In samenwerking met de provincies en het Ministerie van Economische Zaken is het programma POP3 opgesteld. Het programma richt zich op vijf onderwerpen:

  • Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht (paragrafen 1, 2a, 4, 7 en 8);
  • Jonge landbouwers JOLA (paragraaf 3);
  • Natuur en landschap (paragraaf 5);
  • Verbetering van waterkwaliteit (paragraaf 2b en 6);
  • LEADER.

POP3 is een belangrijk instrument om provinciale beleidsdoelstellingen uit het Beleidskader Limburgse landbouw- en agrifoodsector 2020-2023 'Koers naar de Toekomst''.
Meer informatie over deze regeling staat op de website van de RVO: Investeringsregeling POP3+ 2022 (rvo.nl).