Informatiebijeenkomst beperking van beregenen in de bufferzones van de Peelvenen op 22 juni

20 juni 2022

Op 22 juni van 17.00 tot 20.00 uur organiseren de Provincie Limburg en de Provincie Noord-Brabant een inloop informatiebijeenkomst in de Gouden Helm in Helenaveen. Op de avond staat de aanpassing van het Natura 2000-beheerplan Peelvenen centraal, en de beoogde overgangsperiode voor agrariërs. De Provincies ontvangen de bezoekers die vragen hebben. Tot 6 juli kunt u een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit.

‘Mag ik nog beregenen?’, ‘Ligt mijn bedrijf in de bufferzone?’, ‘Kan ik nu een vergunning aanvragen en hoe moet dat?’
Op 22 juni is er tijd en ruimte om de eerste antwoorden te krijgen op deze en andere vragen. Voor een toelichting lees ook:

Vrije inloop

Er is gekozen voor een vrije inloopbijeenkomst om bezoekers te verspreiden. Er is geen programma dat stipt start om 17.00 uur. Bij binnenkomst staat er een gastheer/vrouw klaar om vragen te koppelen aan de juiste personen aan de tafels: hydrologie, ecologie, juridisch en het algemene proces. Ook bestaat de mogelijkheid voor een één-op-één gesprek. Bezoekers hoeven zich vooraf niet in te schrijven.

Locatie

De Gouden Helm, Oude Peelstraat 3, 5759 PA Helenaveen.
Tussen 17.00 en 20.00 uur zijn bezoekers van harte welkom.

Focus op de aanpassing in het Natura 2000-beheerplan

Beperkt beregenen, gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel, stikstof: op dit moment speelt er veel in en rondom het Natura 2000-gebied de Peelvenen. Door de complexiteit van deze vraagstukken beperken de provincies zich op de informatieavond alleen tot de vragen over en de gevolgen van het Natura 2000-beheerplan.