Trucks doen geologisch onderzoek ter voorbereiding op Einstein Telescope

15 september 2022

Tot en met 23 september wordt in het Heuvelland geologisch onderzoek gedaan als voorbereiding op de komst van de Einstein Telescope. Een colonne van drie trucks rijdt door de regio.

De komst van de Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rijn vraagt om een rustige omgeving om goede metingen te kunnen verrichten. De telescope wordt namelijk op 200 tot 300 meter diepte gerealiseerd. Eerdere studies laten zien dat de bodem van de Euregio Maas-Rijn stil genoeg lijkt voor de Einstein Telescope. Maar er is een beter begrip nodig van andere factoren en een groter gebied. Daarom rijden drie trucks van 9 tot en met 23 september een route om nauwkeurig bodemonderzoek te doen. Elke tien meter laten de trucks een trilplaat zakken. Sensoren langs de route meten daar de gevolgen van, om nauwkeurig in kaart te brengen wat de bodem doet.

De trucks rijden onder meer tussen 's Gravenvoeren en Euverem en van Margraten naar Henri-Chapelle. In kwetsbare gebieden, zoals dorpen of bij dassenburchten, wordt beperkt of niet gemeten om overlast te voorkomen.