Subsidie voor innovatiekracht met economische en maatschappelijke impact

22 september 2022

Heeft u een innovatief project waarvoor u Europese subsidie wilt aanvragen? Dat kan weer! De eerste openstelling van het EFRO-programma OPZuid 2021-2027 is tot 4 november 17.00 uur.

OPZuid EFRO 2021-2027: Europees programma voor transitiegedreven innovatie

Zuid-Nederland heeft met het EFRO-programma 2021-2027 (OPZuid) de ambitie uitvoering te geven aan de RIS3-prioriteiten en zo de regionale kracht op economie, ondernemerschap en innovatie te benutten en te versterken, met maatschappelijke én economische impact als doel. Dit houdt in: bijdragen aan innovatieve oplossingen op vijf grote maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland én mondiaal spelen en marktpartijen in staat stellen (inter)nationale marktkansen te benutten. De vijf transities – energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid – sluiten aan op de Green Deal en Europees en nationaal innovatiebeleid. Technologische kennis is belangrijk om tot doorbraken te komen, maar op zichzelf niet voldoende. De uitdaging is om de technologische én niet-technologische kracht van Zuid te benutten, door samenwerking binnen de regio maar juist ook over regiogrenzen heen. In het EFRO-programma geeft Zuid-Nederland deze inzet vorm via de beleidsdoelstelling ‘Een slimmer Europa’ en ‘Een groener Europa’. Voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie kunt u terecht op de webpagina van OPZuid.

Inspiratienieuwsbrief

In de inspiratienieuwsbrief leest u hoe andere organisaties de aanvraag hebben aangepakt. Verder vertellen programmamanagers wat er met uw aanvraag gebeurt nadat zij deze hebben ontvangen en geven zij u tips. Wilt u weten of u kans maakt op een subsidie? Doorloop dan de checklist.