Energiecoaches en adviseurs gratis beschikbaar om woningen te verduurzamen

28 juli 2022

De Provincie Limburg is onlangs gestart met een aantal initiatieven om energiebesparing te stimuleren. Het doel hiervan is om woningen in de provincie Limburg te verduurzamen. Tot 30 september worden er, zo lang het budget toereikend is, gratis begeleidingstrajecten met een energiecoach aangeboden aan woningeigenaren. Eigenaren van woonhuis-monumenten kunnen zich aanmelden voor een gratis energiescan en maatwerkondersteuning.

Energiecoaches

Tijdens een begeleidingstraject gaan energiecoaches met bewoners in gesprek over het energieverbruik en de verduurzamingswensen. Ook adviseren en begeleiden de coaches bewoners bij het daadwerkelijk realiseren van verduurzamingsmogelijkheden. In verschillende gemeenten zijn al enkele energiecoaches aan de slag. Om de bestaande energiecoaches te professionaliseren en om meer energiecoaches beschikbaar te stellen in alle gemeenten, heeft de Provincie een opdracht uitgezet bij Projectbureau REScoop Limburg voor het inzetten van energiecoaches. Woningeigenaren kunnen zich nu aanmelden voor een gratis begeleidingstraject met een energiecoach. Het traject met de energiecoach wordt tot 30 september 2022 (zolang er voldoende budget is) gratis aangeboden door de Provincie Limburg in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB), de financiële instelling van de Europese Unie. Aanmelden voor een energiecoach is mogelijk bij de Wattmeesters.

DuMo-adviseurs

Voor eigenaren van woonhuis-monumenten is er een aparte regeling. De Provincie Limburg biedt voor deze groep sinds 6 juli gratis energiescans en maatwerkondersteuning door DuMo-adviseurs van De Groene Grachten/Monumentenwacht Limburg. De hulp bij verduurzaming bestaat uit een energiescan of maatwerkondersteuning door een DuMo-adviseur. Eigenaren kunnen zich tot uiterlijk 16 september 2022 aanmelden. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Vanwege de grote aantallen aanmeldingen worden aanmeldingen vanaf 11 juli 2022 op een wachtlijst geplaatst. Meer informatie is te vinden bij Monumentenwacht Limburg.

Zelf aan de slag met energiebesparing? Energiecoach Dave geeft tips!