Wijziging steunverlening Munttheater Weert inzake het project Samenwerking theaters Noord en Midden Limburg


Gedeputeerde Staten hebben in de beschikking op 10 april 2019, verzonden op 10 april 2019, op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 210.000,00 aan Munttheater Weert voor de uitvoering van het project Samenwerking theaters Noord en Midden Limburg.

Munttheater Weert heeft verzocht om Stichting TheaterDichtbij als officiële aanvrager en uitvoerder van dit project aan te merken. Stichting TheaterDichtbij zal de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van Munttheater Weert één-op-één overnemen.

Middels de brief van 19 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten om akkoord te gaan met de hiervoor genoemde wijziging en alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de subsidiebeschikking van 10 april 2019 over te dragen aan Stichting TheaterDichtbij. De wijziging van de tenaamstelling heeft geen gevolgen voor de planning en begroting van het project.