Wijziging steunverlening Robomotive B.V. inzake het project Field Lab Robotics Roermond


Gedeputeerde Staten hebben in de beschikking op 25 juni 2019, verzonden op 27 juni 2019, op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 407.000 aan Robomotive B.V. voor de uitvoering van het project Field Lab Robotics Roermond.

Robomotive B.V. heeft aangegeven dat ten tijde van de subsidieaanvraag nog geen officieel Field Lab Robotics B.V. bestond en daardoor de subsidieaanvraag is ingediend door Robomotive B.V. Inmiddels is Field Lab Robotics B.V. opgericht en heeft Robomotive B.V. verzocht om Field Lab Robotics B.V. als officiële aanvrager en uitvoerder van dit project aan te merken. De pas opgerichte B.V. zal de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van Robomotive B.V. één-op-één overnemen.

Middels de brief van 4 februari 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten om akkoord te gaan met de hiervoor genoemde wijziging en alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de subsidiebeschikking van 25 juni 2019 over te dragen aan Field Lab Robotics B.V. De wijziging van de tenaamstelling heeft geen gevolgen voor de planning en begroting en is in overeenstemming met de voorgenomen uitvoeringsstructuur van het project.