Stichting Museumplein Limburg Compensatieregeling coronacrisis musea


De Nederlandse Autoriteiten hebben in het kader van COVID-19-crisis onder meer een bedrag van € 16 miljoen vrijgemaakt voor de Compensatieregeling Coronacrisis Musea met meer dan 100.000 bezoekers. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Mondriaan Fonds, is gebaseerd op artikel 53 AGVV en kennisgegeven onder nummer SA.57853.

Op basis van de regeling wordt op aanvraag een subsidie verstrekt als een gedeeltelijke tegemoetkoming in gederfde inkomsten. Op grond van de compensatieregeling kan alleen een bijdrage worden toegekend, indien gemeente(n) of provincie(s) een additionele financiële bijdrage van ten minste 100% van het aangevraagde subsidiebedrag verstrekken. De Provincie Limburg heeft besloten de betreffende additionele bijdrage te verlenen. De subsidie op grond van de compensatieregeling zoals toegekend door het Mondriaan Fonds bedraagt € 346.091,00. De door de Provincie Limburg verstrekte additionele bijdrage is gelijk aan die van het Mondriaan Fonds. De totale overheidsbijdrage bedraagt daarmee € 692.182,00. In lijn met kennisgeving SA.57853 wordt van een maximum provinciaal steunpercentage van 22,5% uitgegaan waarmee het totale steunpercentage uitkomt op 45%.