Steunverlening aan Bonnefantenmuseum voor Gezamenlijke marketingcampagne Limburgse provinciale musea


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van € 100.000,00 voor de gezamenlijke marketingcampagne Limburgse provinciale musea.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

De subsidie wordt verleend aan het Bonnefantenmuseum als penvoerder voor het realiseren van een gezamenlijke marketingcampagne van de drie provinciale musea (Museumplein in Kerkrade, Bonnefantenmuseum in Maastricht en Limburgs Museum in Venlo). Met de gezamenlijke campagneslogan: “Laat je verrassen door de mooiste musea in het Zuiden” willen de drie provinciale musea meer bezoekers trekken naar de provincie Limburg door middel van het in beeld brengen van een divers cultureel aanbod van de provinciale musea. Om dit doel te bereiken kopen de drie provinciale musea gezamenlijk tv- en radiospotjes in bij NPO, Ster & Cultuur, die op de website van de musea worden aangekondigd. Deze campagne is gebaseerd op de positieve ervaringen van een soortgelijke campagne in 2015. Naast een gezamenlijke slogan en pay-off maakt ieder provinciaal museum een kort filmpje en radiocommercial om voor zijn belangrijkste tentoonstelling publiek te werven.

De in aanmerking komende kosten voor de gezamenlijke marketing van de Limburgse provinciale musea bedraagt € 100.000,00. De subsidie van € 100.000,00 bedraagt daarmee 100% van de in aanmerking komende kosten.