Steunverlening XPO Supply Chain Logistics Netherlands BV


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 153.419,63 aan XPO Supply Chain Logistics Netherlands BV.

XPO is met diverse vestigingen al stevig verankerd in de provincie Limburg en draagt o.a. bij aan het succes van de logistieke hotspot Venlo-Venray. In Venlo ontwikkelt XPO een warehouse van 60.000 m2 waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel handmatige als geautomatiseerde processen. Dankzij de investering, waarvan de provinciale subsidie een substantieel deel uitmaakt, kan XPO haar mensen cross-trainen, waardoor zij op meerdere plekken en functies inzetbaar zijn. Zonder deze investering zouden mensen binnen een minder breed spectrum kunnen worden opgeleid. Bovendien stelt de subsidie XPO in staat hun plannen ruimer te definiëren en sneller uit te voeren.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 31 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014) en bedraagt € 153.419,63. De in aanmerking komende kosten bedragen € 306.839,27. 
Het steunpercentage bedraagt daarmee 50%.