Steunverlening Woger Trading International B.V. voor het project Nieuwbouw VidaXL DC Venlo


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 1.800.000,00 aan Woger Trading International B.V. voor het project Nieuwbouw VidaXL DC Venlo, zijnde 3.9% van de in aanmerking komende kosten.

VidaXL is een internationale online retailer voor betaalbare producten in een breed marktsegment. Ze zijn momenteel gevestigd in Venray, maar groeien in een snel tempo.
Het project beoogt de bouw van een nieuw distributiecentrum in Venlo op een perceel van 14ha. De nieuwbouw gaat gepaard met de groei van werkgelegenheid (225 fte extra vaste banen en 330 extra uitzendkrachten).
De logistieke positie van Venlo als Europese logistieke hotspot no.1wordt hiermee versterkt en door deze investering wordt een bijdrage geleverd aan de versterking van de Topsector Logistiek.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 17 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).