Steunverlening Sappi Maastricht BV voor het project Van Grafisch papier naar Specialiteiten


Gedeputeerde Staten hebben op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en de Nadere subsidieregels ter bevordering van de economie en concurrentiekracht 2013 e.v. besloten een subsidie te verlenen van maximaal € 200.000,00 aan Sappi Maastricht BV voor het project Van Grafisch papier naar Specialiteiten.

Om beter en efficiënter aan te sluiten op de papiermarkt voor grafisch papier, die al jaren - voornamelijk door de digitalisering van de communicatie- krimpt, gaat Sappi Maastricht BV overschakelen op nieuwe papiersoorten. Dit vergt een grote verbouwing waarbij meerdere onderdelen uit het hart van de bestaande productiefaciliteiten worden vervangen waardoor Sappi Maastricht een specialiteitenfabriek wordt. Daartoe is het noodzakelijk om 420 vaste medewerkers van Sappi Maastricht zodanig op te leiden, zodat zij klaar zijn voor de overgang naar het vernieuwde productieproces en de overgang naar nieuwe producten, klanten en klanteisen.
Het project draagt tevens bij aan het behoud van de werkgelegenheid voor de regio.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 31 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).