Steunverlening voor Opera Zuid Project A quiet place


Zuid voor het project A quiet place een subsidie te verlenen van € 50.000.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van (artikel 53 van) Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).

In het Bernstein jaar wil Opera Zuid zich onderscheiden met de productie 'A Quiet Place' van Leonard Bernstein. Als enig Europees operahuis maakt Opera Zuid een nieuwe enscenering van deze enige opera van Leonard Bernstein. Omdat deze opera niet tot het reguliere repertoire behoort, is de verwachting dat Opera Zuid met de uitvoering van deze productie nieuw publiek zal bereiken.

De in aanmerking komende kosten voor het project 'A Quiet Place' bedragen op basis van de begroting in totaal € 73.868. Het steunpercentage bedraagt daarmee 67,7%. Op grond van artikel 53 van de AGVV is een maximaal steunbedrag van 100% van de in aanmerking komende kosten toegestaan.