Steunverlening Hessing (project: opleidingen Greenport Venlo)


Hessing BV verwerkt verse grondstoffen tot onder meer panklare groentes, bewerkt fruit en maaltijdsalades. Met een marktaandeel van 33% in Nederland is Hessing marktleider. Hessing bouwt een nieuwe vestiging op Greenport Venlo: de Fabriek van de Toekomst. In deze Fabriek van de Toekomst wil Hessing productieprocessen gaan digitaliseren om tot een meer duurzame, voedzame en gezonde voedselproductie te komen, met minder verspilling en efficiënter gebruik van grondstoffen en energie. Het doel van het subsidieproject is om 24 mentoren op te leiden zodat zij in staat zijn om circa 1.000 medewerkers te kunnen begeleiden bij het volgen van een e-learningprogramma om te kunnen werken binnen de Fabriek van de Toekomst.

De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 31 AGVV (opleidingssteun). De verleende subsidie bedraagt maximaal € 750.000,00. De in aanmerking komende kosten voor het project Opleidingen Greenport Venlo bedragen op basis van de begroting in totaal € 1.500.145,00. Het steunpercentage bedraagt daarmee 49,99%. Op grond van artikel 31, vierde lid, van de AGVV is een maximaal steunpercentage van 50% van de in aanmerking komende kosten toegestaan.