Steunverlening Bonnefantenmuseum project Restauratie Christusbeeld Jan van Steffeswert


Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. een subsidie te verlenen van maximaal € 200.000,00 (zijnde 100% van de in aanmerking komende kosten) aan het Bonnefantenmuseum ten behoeve van het project Restauratie Christusbeeld Jan van Steffeswert.

Jan van Steffeswert is een Middeleeuwse beeldsnijder die zijn religieuze beelden signeerde. Hij werkte onder meer van een atelier in Maastricht. Zijn beelden van hoge kwaliteit en cultuurhistorische waarde zijn terug te vinden niet alleen in kerken en musea in Limburg, maar ook in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Bonnefantenmuseum beschikt over meerdere werken van Jan van Steffeswert en wil het Christusbeeld laten restaureren en toevoegen aan de vaste publiekspresentatie. De collectie van van Steffeswert, waarover Bonnefantenmuseum beschikt, is een voor de geschiedenis van Limburg en voor het publiek belangrijke collectie van hoge kwaliteit.
De subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 53 van Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB EU L187/2, 26 juni 2014).